COVID-19 rýchlotest na protilátky koronavírus IgG / IgM

Kód produktu:P1470

Dostupnost: Skladom

Cena: 19.52 € 5.32 €

COVID-19 IgG / IgM Rapid Test je laterálny prietokový test pre súčasnú detekciu a diferenciáciu protilátok IgG a IgM proti koronavírusu COVID-19 v ľudskej plnej krvi, sére, alebo plazme. Je určený pre použitie odborníkmi ako skríningový test a ako pomoc pri diagnóze vírusovej infekcie COVID-19.
COVID-19 IgG / IgM rýchlotest detekuje súčasnú prítomnosť protilátok IgG a IgM proti koronavírusu-COVID-19 do 15 minút.
Tento test je užívateľsky jednoduchý, nevyžaduje komplikované laboratórne vybavenie a kladie minimálne požiadavky na jeho úspešné odborné prevedenie.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: 
Test je určený pre profesionálne použitie. Nie je určený na samovyšetrenie.

PRINCÍP TESTU
Rýchla testovacia sada COVID-19 IgG / IgM (plná krv / sérum / plazma) je kvalitatívny membránový imunotest na detekciu protilátok IgG / IgM vírusu COVID-19 v plnej krvi, sére alebo plazme.
Tento test sa skladá z dvoch zložiek: zložky IgG a zložky IgM. Testovacia oblasť obsahuje anti-ľudské IgM a IgG. Počas testovania vzorka reaguje s časticami potiahnutými antigénom COVID-19 v testovacom prúžku. Zmes potom migruje hore na membránu chromatograficky kapilárnym pôsobením a reaguje s anti-ľudským IgM alebo IgG na testovanej oblasti.
V prípade, že vzorka obsahuje IgM alebo IgG protilátky COVID-19, zobrazí sa farebný prúžok v testovacej oblasti. Ak teda vzorka obsahuje protilátky voči COVID-19 IgM, objaví sa farebný prúžok v testovacej oblasti M. Ak vzorka obsahuje protilátky COVID-19 IgG, objaví sa farebný prúžok v testovacej oblasti G. V prípade, že vzorka neobsahuje protilátky COVID-19, žiadny farebný prúžok sa v oboch testovacích oblastiach neobjaví, čo ukazuje na negatívny výsledok.
V oblasti kontrolnej línie sa vždy objaví farebný prúžok, ktorý funguje ako procedurálna kontrola správneho objemu testovanej vzorky a nasiaknutia membrány.

OBSAH BALENIA
Balenie obsahuje 1 ks jednotlivo sterilne zabaleného rapidtestu s prúžkami s farebnými konjugátmi a reaktívnymi činidlami vopred rozptýlenými na zodpovedajúcej oblasti. Každý test obsahuje jednorazovú pipetu pre pridanie vzoriek. Balenie ďalej obsahuje fosforečnanom pufrovaný soľný roztok, konzervačnú látku a príbalový leták obsahujúci návod na použitie.

POSKYTNUTÝ MATERIÁL
• 1 ks rapidtestu
• 1 ks pufer na riedenie
• 1 ks jednorazová pipeta
• príbalový leták

Potrebný materiál, ktorý nie je súčasťou balenia
• nádobka na odber vzoriek (test z plnej krvi, séra alebo plazmy)
• odstredivka
• časovač

VAROVANIA A OPATRENIA
• Len pre odborné diagnostické použitie in vitro. Nepoužívajte po dátume exspirácie.
• V oblasti manipulácie so vzorkami alebo testovacími setmi nejedzte, nepite ani nefajčite.
 Zaobchádzajte so všetkými vzorkami, ako by obsahovali infekčný agens. Dodržujte zavedené bezpečnostné opatrenia proti mikrobiologickým rizikám počas testovania a dodržujte štandardné postupy pre správnu likvidáciu vzoriek.
 Pri testovaní vzoriek používajte ochranný odev, ako sú laboratórne plášte, jednorazové rukavice a ochranu očí.
• Vlhkosť a teplota môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledky.

POKYNY NA PRÍPRAVU ČINIDLA A SKLADOVANIE
Všetky činidlá sú pripravené na použitie tak, ako sú dodávané. Nepoužité testovacie sady skladujte neotvorené pri teplote 4 °C - 30 °C. Pozitívne a negatívne kontroly by mali byť udržiavané pri teplote 4 °C až 8 °C. Ak sú skladované pri teplote 4 °C - 8 °C, zaistite, aby pred otvorením boli skúšobné zariadenia uvedené na izbovú teplotu. Skúšobné zariadenie je použiteľné do dátumu exspirácie vytlačenom na obale. Testovaciu sadu nezmrazujte a nevystavujte teplote vyššej ako 30 °C.

POSTUP TESTU
Zaistite izbovú teplotu vzorky a testovacej sady. Ak je testovacia vzorka zamrazená, nechajte ju pred testom roztopiť a dobre ju premiešajte. Umiestnite rapidtest na čistý rovný povrch.
Pre vzorku plnej krvi:
Naplňte pipetu vzorkou, a potom umiestnite 2 kvapky (asi 80 μL) vzorky do testovacej jamky. Objem sa pohybuje okolo 80 μL. Uistite sa, že nie sú prítomné žiadne vzduchové bubliny. Potom ihneď pridajte 1 kvapku pufru (asi 40 μL) do testovacej jamky.
Pre vzorku plazmy / séra:
Naplňte kvapkadlo vzorkou a potom umiestnite 1 kvapku (asi 40 μL) vzorky do testovacej jamky. Objem sa pohybuje okolo 80 μL Uistite sa, že nie sú prítomné žiadne vzduchové bubliny. Potom ihneď pridajte 1 kvapku pufru (asi 40 μL) do testovacej jamky. Spustite meranie času. Výsledok prečítajte za 15 minút. Nečítajte výsledok po viac ako 30 minútach. Ak sa chcete vyhnúť zámene, zlikvidujte po interpretácii výsledku testovaciu sadu ako infekčný materiál.

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV

Pozitívne výsledky
IgG pozitívne:* Objaví sa farebný prúžok v kontrolnej oblasti (C) a v oblasti testovacej línie G (G) sa tiež objaví farebný prúžok. Výsledok na COVID-19 specific-IgG je pozitívny a pravdepodobne indikuje sekundárnu COVID-19 infekciu.

IgM pozitívne:* Objaví sa farebný prúžok v kontrolnej oblasti (C) a v oblasti testovacej línie M (M) sa tiež objaví farebný prúžok. Výsledok na COVID-19 specific-IgM protilátky je pozitívny a svedčí o primárnej COVID-19 infekcii.

IgG a IgM pozitívne:* Objaví sa farebný prúžok v kontrolnej oblasti (C) a v oboch oblastiach testovacej línie G a M by sa mali objaviť dve farebné čiarky (G a M). Intenzita farieb čiarky sa nemusí zhodovať. Výsledok na COVID-19 specific-IgG a IgM protilátky je pozitívny a svedčí o sekundárnej COVID-19 infekcii.

* POZNÁMKA: Intenzita farby v oblasti (oblastiach) testovacej línie (G a M) sa bude líšiť v závislosti od koncentrácie COVID-19 protilátok vo vzorke. Preto akýkoľvek odtieň farby v oblasti (oblastiach) testovacej línie (G a M) by mal byť považovaný za pozitívny.

Negatívne výsledky
V oblasti kontrolnej línie (C) sa objaví farebná čiarka. V línii testovacej oblasti G a M (G a M) sa neobjaví žiadna čiarka.

Neplatný výsledok
V oblasti kontrolnej línie (C) sa nič neobjaví. Nedostatočné množstvo pufru, alebo nesprávna procedurálna technika sú najpravdepodobnejšie dôvody zlyhania kontrolnej oblasti. Skontrolujte postup a zopakujte ho s novým rapidtestem. Ak problém pretrváva, prestaňte okamžite používať testovaciu sadu a kontaktujte svojho miestneho distribútora.

KONTROLA KVALITY
1. Interná kontrola: Tento test obsahuje vstavanú kontrolnú funkciu, oblasť C. Kontrolná oblasť C začína fungovať po pridaní vzorky a riedidla vzorky. Inak skontrolujte celý postup a zopakujte test s novým zariadením.
2. Externá kontrola: Národné regulačné predpisy odporúčajú používať externé kontroly, pozitívne a negatívne (poskytnuté na vyžiadanie), aby sa zabezpečilo riadne vykonanie testu.

KONTROLA KVALITY
Rýchlotest COVID-19 IgG / IgM bol vyhodnotený ako popredný komerčný test využívajúci klinické vzorky. Výsledky ukazujú, že presnosť je 90,19%.

OBMEDZENIA TESTU
1. Pri testovaní musí byť starostlivo dodržaný postup testu a interpretácia výsledkov testu na prítomnosť protilátok proti vírusu COVID-19 v sére, alebo plazme od jednotlivých subjektov. Nedodržanie postupu môže viesť k nepresným výsledkom.
2. Rýchlotest COVID19 IgG / IgM je obmedzený na kvalitatívnu detekciu protilátok proti vírusu COVID19 v ľudskej plnej krvi, sére, alebo plazme. Intenzita testovacieho prúžku nemá lineárnu koreláciu s titrom (číslom udávajúcim koncentráciu) protilátky vo vzorke.
3. Rýchlotest COVID-19 IgG / IgM nie je možné použiť na rozlíšenie toho, či je infekcia primárna, alebo sekundárna. Pri tomto teste nemôžu byť poskytnuté žiadne informácie o sérotypoch COVID-19.
4. Negatívny, alebo nereaktívny výsledok u jednotlivého subjektu naznačuje absenciu detekovateľných protilátok proti vírusu COVID-19. Negatívny, alebo nereaktívny výsledok testu však nevylučuje možnosť expozície, alebo infekcie vírusom COVID-19.
5. Negatívny, alebo nereaktívny výsledok môže nastať, ak je množstvo protilátok vírusu COVID-19 prítomných vo vzorke pod detekčnými limitmi testu, alebo ak protilátky, ktoré sú detekované, nie sú prítomné počas štádia choroby, v ktorej je odobratá vzorka.
6. Niektoré vzorky obsahujúce neobvykle vysoký titer heterofilných protilátok alebo reumatoidného faktoru môže ovplyvniť očakávané výsledky.
7. Ak symptómy pretrvávajú, aj keď je výsledok rýchlotestu COVID-19 IgG / IgM negatívny alebo nereaktívny, odporúča sa pacientovi za niekoľko dní neskôr opäť odobrať vzorku, alebo vykonať test s alternatívnym skúšobným zariadením.
8. Výsledky získané týmto testom treba interpretovať iba v spojení s inými diagnostickými postupmi a klinickými nálezmi.


ZOZNAM SYMBOLOVseznam symbolů příbalový leták test na protilátky koronavirus
Výrobca
Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd.
No. 125(E), 10th street, Hangzhou Economic and Technological Development Zone, Zhejiang, China.P.C.: 310018

Zástupca v EU 
SUNGO Europe B.V.
Add: Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

Prílohy na stiahnutie:
Príbalový leták 
Grafický prospekt Singclean
CE certifikát
ISO certifikát

 

 

Související zboží

Antigénový COVID-19 certifikovaný výterový test na koronavírus, 1 ks

Singclean COVID-19 Test Kit (metóda koloidného…

7.10 € 1.54 € Skladom

Respirátor FFP2, ultratenký, maximálne priedušný, český výrobca, certifikát (1 ks)

Ochranný respirátor FFP2 s 2 aktívnymi ochrannými…

1.14 € 0.59 € Skladom

Test na Covid protilátky IgM/IgG Covid-19 Singclean

Testovacia sada Singclean® COVID-19 IgG / IgM …

19.52 € 5.32 € Skladom
%

Zdravotnícka tvárová maska (25 ks)

Chirurgická ústenka jednorazová je trojvrstvové…

0.71 € 0.24 € Skladom

Antibakteriálny gél na ruky - hodváb, Topvet, 50 ml

Čistiaci gél na ruky s antibakteriálnym účinkom a…

3.47 € 2.96 € Skladom
%

Rukavice vinylové jednorazové pudrované, veľkosť S, 100 ks

Jednorazové vinylové rukavice (práškové) v balení…

10.61 € Vypredané

Tekuté mydlo s antimikrobiálnymi prísadami, 500 ml

Tekuté mydlo obsahuje antimikrobiálne prísady 12…

2.68 € Skladom

Respirátor FFP2 GOOD MASK GM2 béžový (telová farba)

Respirátor má preukázanú väčšiu ako 95% účinnosť…

1.54 € 0.75 € Skladom

Respirátor FFP2 GOOD MASK GM2 čierny

Respirátor má preukázanú väčšiu ako 95% účinnosť…

1.54 € 0.75 € Skladom

Respirátor FFP2 GOOD MASK GM2 červený

Respirátor má preukázanú väčšiu ako 95% účinnosť…

1.54 € 0.75 € Skladom

Respirátor FFP2 GOOD MASK GM2 bledomodrý

Respirátor má preukázanú väčšiu ako 95% účinnosť…

1.54 € 0.75 € Skladom

Respirátor FFP2 GOOD MASK GM2 tmavomodrý

Respirátor má preukázanú väčšiu ako 95% účinnosť…

1.54 € 0.75 € Skladom

Respirátor FFP2 GOOD MASK GM2 bledozelený (medical green)

Respirátor má preukázanú väčšiu ako 95% účinnosť…

1.54 € 0.75 € Skladom

Antibakteriálny sprej na ruky - hodváb, Topvet, 50 ml

Čistiaci sprej na ruky s antibakteriálnym účinkom…

2.96 € Skladom

Respirátor FFP2 GOOD MASK GM2 farebný mix (10 ks)

Respirátor má preukázanú väčšiu ako 95% účinnosť…

15.38 € 7.49 € Skladom

Antibakteriálny gél na ruky v tube - hodváb, Topvet, 100 ml

Čistiaci gél na ruky s antibakteriálnym účinkom

3.51 € 1.42 € Skladom

Český respirátor GOOD MASK FFP2 (3 ks)

Respirátor má preukázanú väčšiu ako 95% účinnosť…

3.43 € 1.77 € Skladom

GM Fixačne spony na rúšky a respirátory - 5ks

Spona na úpravu gumičiek. Krátky popis: Sada…

3.90 € 3.35 € Skladom

Respirátor FFP2 GOOD MASK GM2 český patriot, biely

Respirátor má preukázanú väčšiu ako 95% účinnosť…

1.54 € 0.99 € Skladom

Respirátor FFP2 GOOD MASK GM2 český patriot, čierny

Respirátor má preukázanú väčšiu ako 95% účinnosť…

1.54 € 0.99 € Skladom

Respirátor FFP2 GOOD MASK GM2 oranžový

Respirátor má preukázanú väčšiu ako 95% účinnosť…

1.54 € 0.75 € Skladom

Respirátor FFP2 GOOD MASK GM2 ružový

Respirátor má preukázanú väčšiu ako 95% účinnosť…

1.54 € 0.75 € Skladom

Respirátor FFP2 GOOD MASK GM2 tmavozelený

Respirátor má preukázanú väčšiu ako 95% účinnosť…

1.54 € 0.75 € Skladom

Respirátor FFP2 GOOD MASK GM2 tyrkysový

Respirátor má preukázanú väčšiu ako 95% účinnosť…

1.54 € 0.75 € Skladom

Respirátor FFP2 GOOD MASK GM2 zdravotnícky modrý (medical blue)

Respirátor má preukázanú väčšiu ako 95% účinnosť…

1.54 € 0.75 € Skladom

Respirátor FFP2 GOOD MASK GM2 žltý

Respirátor má preukázanú väčšiu ako 95% účinnosť…

1.54 € 0.75 € Skladom

Respirátor GOOD MASK FFP2 (10 ks)

Respirátor má preukázanú väčšiu ako 95% účinnosť…

11.44 € 5.92 € Skladom

Spona na úpravu gumičiek - 5ks

Spona na úpravu gumičiek. Krátky popis: Sada…

3.35 € 2.56 € Skladom
%

Detské ochranné rúško pre dievčatá (10 ks)

Detské ochranné rúško jednorazové pre dievčatá je…

7.10 € 2.72 € Skladom

Detské ochranné rúško pre dievčatá (25 ks)

Detské ochranné rúško jednorazové pre dievčatá je…

8.87 € 6.78 € Skladom

Detské ochranné rúško pre chlapcov (25 ks)

Detské ochranné rúško jednorazové pre chlapcov je…

8.87 € 6.78 € Skladom

Zdravotnícka tvárová maska (10 ks)

Chirurgická ústenka jednorazová je trojvrstvové…

2.72 € Skladom

Test na protilátky IgM/IgG Covid-19 koronavírus

COVID-19 IgG / IgM Rapid Test je laterálny…

19.52 € 5.32 € Skladom
%

Rukavice nitrilové jednorazové nepudrované, ČIERNE, veľkosť M, 100 ks

Jednorazové rukavice, rukavice na upratovanie

13.61 € Vypredané
%

Rukavice nitrilové jednorazové nepudrované, FIALOVÉ, veľkosť S, 100 ks

Jednorazové rukavice, rukavice na upratovanie

13.61 € Vypredané
%

Rukavice nitrilové jednorazové nepudrované, MODRÉ, veľkosť S, 100 ks

Jednorazové nitrilové rukavice veľkosť S.

13.61 € Vypredané
%

Rukavice nitrilové jednorazové nepudrované, RUŽOVÉ, veľkosť M, 100 ks

Jednorazové rukavice, rukavice na upratovanie

13.61 € Vypredané

Rukavice vinylové jednorazové nepudrované, veľkosť M, 100 ks

Jednorazové vinylové rukavice (nepudrované) v…

11.40 € Vypredané

Antibakteriálny gél na ruky - biely čaj, Topvet, 50 ml

Čistiaci gél na ruky s antibakteriálnym účinkom -…

3.47 € 3.35 € Skladom

Antibakteriálny gél na ruky - divá čerešňa, Topvet, 50 ml

Čistiaci gél na ruky s antibakteriálnym účinkom.  

3.47 € 3.35 € Skladom

Antibakteriálny gél na ruky - jahoda, Topvet, 50 ml

Čistiaci gél na ruky s antibakteriálnym účinkom -…

3.47 € 3.35 € Skladom